Zamówienie na usługę doradczą

Zamówienie na usługę doradczą prowadzącą do opracowania nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Internacjonalizacja działalności firmy UP LED Sp. z o.o.”  realizowanego w ramach działania 1.2 POPW.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 4 Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 Wykaz Ekspertów

UP LED

     
ul. COP 6,    37-450   Stalowa Wola,    woj. podkarpackie  
tel.: +48 15 819 32 50   e-mail: biuro@upled.pl     NIP: 8652561757